Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje jednostki

       Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach  obok zadań własnych realizuje zadania biblioteki powiatowej określone w Porozumieniu zawartym między Zarządem Powiatu Krapkowickiego a Gminą Krapkowice. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną społeczności lokalnej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy i powiatu. Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego.Do statutowych zadań biblioteki należy: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru. Pełnienie ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej. Tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliotecznych i bibliograficznych. Koordynowanie działalności usługowej bibliotek na terenie gminy i powiatu. Prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem oraz inicjowanie i organizowanie różnorodnych form zmierzających do rozwoju czytelnictwa.